Nyheter

Advokatfirmaet Sølverud AS er 10 år!

I 2009 etablerte jeg advokatpraksis i Bergen. I dag har vi kontorer i Oslo, Drammen og Bergen. Sammen med flere medarbeidere påtar vi oss oppdrag over hele Norge innenfor mange saksområder.

Kronikk om Barneloven § 36

Med den kritikkverdige overskriften «Frode Thuen kommer med gjentatte usannheter om delt bosted» går tre kvinnelige psykologer og forskere ved Folkehelseinstituttet, i strupen på psykolog Frode Thuen. Overskriften i Aftenposten av 31. mars, insinuerer at Thuen forsettlig fremsetter usannheter.