Selskapsrett

I Norge er det organisasjonsfrihet. Hvis du ønsker å etablere en virksomhet, så kan du velge den organisasjonsformen som er hensiktsmessig med tanke på ansvarsforhold og kontantstrømmer. De vanligste formene i Norge er aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS) og enkeltmannsforetak (ENK). I tillegg bruker mange allmennaksjeselskap (ASA) eller kommandittselskap (KS).

Advokatfirmaet Sølverud AS bistår klienter ved valg av organisasjonsform. Det er viktig å velge riktig form ved etablering, ettersom en senere endring kan utløse store selskaps- og skattemessige kostnader. Vi gir også rådgivning angående selskapsretten forøvrig.

Det er mange disposisjoner knyttet til selskaper som omfattende juridisk regulert. Dette gjelder blant annet utferdigelse av vedtekter, valg av organer, gjennomføring av selskaps-, styremøter og generalforsamlinger. Det er også inngående reguleringer knyttet til endringer innad i selskapet, oppkjøp av andre virksomheter m.m. Advokatfirmaet Sølverud AS har lang erfaring med å bistå selskaper ved denne type disposisjoner.

Få en uforpliktende samtale om deres sak

Dersom du har krav på fri rettshjelp koster ikke advokatbistand eller rettergangen noe. Les mer om fri rettshjelp.

Vi sjekker alltid først om du har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.