Medieoppslag

Advokatfullmektig Elin Svele vant frem i sak om daglig omsorg

Advokatfullmektig Elin Svele vant frem i sak om daglig omsorg og samvær for ei 9 år gammel jente.

Mor har hatt den daglige omsorgen siden jenta var 3 mnd gammel. Far har hatt samvær annenhver helg, hvor mor ofte har sabotert samvær mellom far og datter. Drammen tingrett har avsagt dom den 20.03.2017 og gitt far medhold. Nå skal jenta flytte til far i nabokommunen, og mor får samvær annenhver helg.

Har vi forlatt det biologiske prinsipp?

Den 18. februar 2011 ble et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringen. Regjeringen og daværende barneminister Inga Marte Thorkildsen ga utvalget i oppgave å utrede det biologiske prinsipp i barnevernet.