Barnevernet fikk medhold i 92,8 prosent av sakene hvor de ville frata foreldre omsorgen

Det hjelper ikke hva du sier eller hvilke vitner du fører. Uansett stiller du med en tapt sak. Mine kolleger og jeg opplever ikke at fylkesnemda foretar en reell overprøving av barnevernets vedtak, sier advokat Marie Sølverud til Dagbladet.

Les mer på dagbladet.no