barnevern

Kronikk om Barneloven § 36

Med den kritikkverdige overskriften «Frode Thuen kommer med gjentatte usannheter om delt bosted» går tre kvinnelige psykologer og forskere ved Folkehelseinstituttet, i strupen på psykolog Frode Thuen. Overskriften i Aftenposten av 31. mars, insinuerer at Thuen forsettlig fremsetter usannheter.

Barnevernet er klare for endringer

Jeg har arbeidet som advokat i barnevernssaker i t år. Gjennom denne tiden har jeg gjort meg en del erfaringer om barnevernet. Som institusjon har barnevernet mistet mye av sin tillit. Mange opplever barnevernets organisering og saksbehandlingsrutiner som myndighetsmisbruk. For tiden verserer det nå en bekymringsmelding blant landets advokater om nettopp barnevernssystemet. Selv har jeg …

Synspunkter om barneverntjenesten

Etter å ha jobbet med svært mange saker etter barneloven de siste årene så har jeg blitt oppmerksom på et stort samfunnsproblem som ikke lengre kan ties. Vanlige folk er redde for barnevernet. Man kan fort falle i den samme graven som alle useriøse folkene som i sinne eller fortvilelse usaklig henger ut barnevernet. Det …

Styrking av barnevernet

Barnevernet håndterer noen av de mest utfordrende sakene det offentlige står For meg er styrking av det kommunale barnevernet sak 1. Dette innebærer smertefulle valg fordi det også ligger store oppgaver i det statlige barnevernet. Kompetanse er en av de viktigste byggesteinene i et godt barnevern. Som en del av regjeringens arbeid med å gi …

Rettssikkerhet i grenselandet mellom faglige vurderinger og (u)kvalifisert synsing – Barnevernet sett fra utsiden

Advokatfirmaet Sølverud (evt. Undertegnede) har i en årrekke ført saker for Fylkesnemd og domstoler hvor barnevernet enten har vært motpart (ved omsorgsovertakelse), eller sterk støttespiller for en av partene. Både fylkesnemda og domstolene skal treffe sine avgjørelser basert på et forsvarlig opplyst grunnlag. Barnevernet er ofte en viktig premissleverandør der disse er involvert. Barnevernet har …

Få en uforpliktende samtale om deres sak

Dersom du har krav på fri rettshjelp koster ikke advokatbistand eller rettergangen noe. Les mer om fri rettshjelp.

Vi sjekker alltid først om du har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.