De er betalt av barnevernet. Det kan oppfattes som bestilling.

Professor vil ha nytt system for oppnevning av sakkyndige psykologer i barnevernsaker.

Jeg tror nok at de sakkyndige gjør en så god jobb som de kan. Men de er oppnevnt og betalt av en av partene, gjerne barnevernet. Det vil kunne føre til at rapporten oppfattes som et bestillingsverk, sier Mørch.

Les mer på dagbladet.no