Advokat Sølverud i prinsipiell sak i TV2

Barnevernet vurderte aldri familiens nettverk

Gikk inn for tvangsadopsjon uten å vurdere besteforeldrenes omsorgsevner.

Les mer på tv2.no