Ved akuttvedtak rives barnet vekk fra foreldrene, og barna risikerer å utvikle traumer

Det betenkelige i Mørch og Raundalens kronikk er at det oppfattes som en selvfølge at omsorgsovertakelse alltid skal beskytte barnet mot vold eller seksuelt misbruk, men mange barn tas ut fra hjemmet på grunn av manglende øyekontakt eller emosjonelt samspill med foreldre, etter Kvello-modellen.

Les mer på dagbladet.no