Oslo

Advokatfirmaet Sølverud AS ble etablert av Marie Sølverud i Bergen i 2009. I dag driver har vi vårt hovedkontor i Børsgården i Drammen, og i Januar 2019 åpner vi nytt kontor på Grønland basar i Tøyengata, Oslo. 

Vi driver allmennadvokatvirksomhet, med hovedvekt på familie- og barnerett, arbeidsrett, fast eiendom, samt bistandsadvokat- og forsvareroppdrag.

På kontoret i Oslo møter du:

Advokat Marie Sølverud

Stilling: Daglig Leder i Sølverud og godkjent mekler for Bufetat Drammen.

Kort om meg: Snart 20 års erfaring som advokat, samt godkjent mekler hos Barne-, ungdoms- og familieetaten. og godkjent mekler hos barne-, ungdoms-og familieetaten. Flytende i norsk, engelsk og fransk. Anbefalt advokat fra forendingen "2 Foreldre" og "Mannsforum", med bred erfaring innenfor barnfordelings- og barnevernssaker. 

Erfaring:

  • Advokat Flatebø (2003 - 2006)
  • Advokatfirmaet Riisa & Co (2006 - 2009)
  • Daglig leder i Advokatfirmaet Sølverud AS (2010-nå)

Advokasekretær Khilay Sarkhad

Stilling: Advokatsekretær

Litt om meg: Studerte 5 årig juridisk master i Russland, med fokus på eiendomsrett og arbeidsrett. Jobbet i tre år på italienske ambassaden i Russland som advokatassistent. Flytende på russisk, norsk, pashto og dari.

Erfaring:

  • Kontormedarbeider på Jukovka (eiendomsmegler) 2011-2013
  • Advokatassistent å Italienske ambassaden i Moskva 2013-2015
  • Advokatsekretær på Advoktfirmaet Solverud 2021-

Regnskapsmedarbeider Maria Rajska

Stilling: Regnsskapsmedarbeider

Kort om meg: Master i regnskap, bred erfaring innenfor regnskap og økonomi.

Erfaring: 

  •  Leder av økonomiavdelingen på Matøkonomibank SA (1982-2003) Polen
  • Regnskapsfører i Awart SA (2004-2006) Polen
  • Daglig Leder i Complex (2008-2013) Polen
  • Daglig Leder i Scandia NOR AS (2013-2018)

 

Advokatfirmaet Sølverud AS tilbyr juridiske tjenester til både privatpersoner og bedrifter. Vi vektlegger en profesjonell og tett oppfølging av saken din i alle faser, og vi vil sørge for at du får god hjelp, i god tid til gode priser.

FÅ EN UFORPLIKTENDE SAMTALE OM DERES SAK

La oss vurdere saken deres. Ring oss på 908 33 524 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.