Advokater i Oslo og Drammen

Per Ingar Jespersen

Stilling: Jurist

Kort om meg: Spesialist innenfor arv og testament, pengekravsrett samt avtale- og kontraktsrett.  Bred erfaring fra nesten 20 år innenfor advokatyrke.

 

 

Regnskapsmedarbeider Maria Rajska

Stilling: Regnsskapsmedarbeider

Kort om meg: Master i regnskap, bred erfaring innenfor regnskap og økonomi.

Erfaring: 

 •  Leder av økonomiavdelingen på Matøkonomibank SA (1982-2003) Polen
 • Regnskapsfører i Awart SA (2004-2006) Polen
 • Daglig Leder i Complex (2008-2013) Polen
 • Daglig Leder i Scandia NOR AS (2013-2018)

 

Advokat Marie Sølverud

Stilling: Daglig Leder i Sølverud og godkjent mekler for Bufetat Drammen.

Kort om meg: Snart 20 års erfaring som advokat, samt godkjent mekler hos Barne-, ungdoms- og familieetaten. og godkjent mekler hos barne-, ungdoms-og familieetaten. Flytende i norsk, engelsk og fransk. Anbefalt advokat fra forendingen "2 Foreldre" og "Mannsforum", med bred erfaring innenfor barnfordelings- og barnevernssaker. 

Erfaring:

 • Advokat Flatebø (2003 - 2006)
 • Advokatfirmaet Riisa & Co (2006 - 2009)
 • Daglig leder i Advokatfirmaet Sølverud AS (2010-nå)

Advokatassistent Erika Ashvini Rødsten

Stilling: Advokatassistent

Kort om meg: Bachlor i engelsk og international juss, med fordypning i b.la familierett, international handel og kriminalrett. Bred erfaring innefor salg og ledelse, gjennom b.la UNICEF Norge og som student representant på universitetet.

Erfaring: 

 • Teamleder i UNICEF Norge (2017-2020)
 • Styremedlem i Minority Consult AS (2017-2021)
 • Advokatassistent i Advokatfirmaet Sølverud (2021)

Advokatfullmektig Arisha G. Nabi Awan

Stilling: Advokatfullmektig

Kort om meg: Har internasjonal utdanningsbakgrunn. Har jobbet med utallige saker innenfor arbeidsrett, familierett, barnerett og likestillings- og  diskrimineringsrett. Har god erfaring med forhandlinger. Har jobbet i JURK (juridisk rådgivning for kvinner), rettspolitisk med seksuell trakassering og deltatt på høringer, både muntlige og skriftlige.

Erfaring:

 • Jobbet hos Advokatfirmaet Sølverud AS siden juni 2021.
 • Jobbet i JURK fra januar 2019 til januar 2020.
 • Styreleder for Mino.Jur fra september 2017 oktober 2019.
 • Trainee hos Kvale Advokatfirma DA – prosjektstilling i fagområdet nordiske kontrakter.

Advokatfullmektig Mona Berg

Stilling: Advokatfullmektig

Kort om meg: Jurist og økonom med mange års erfaring fra Human Resources. Fordypning innen straffeprosess.

Erfaring: 

 • Key Account Manager (symphoni software) 2008-2010
 • HR manager (Itera ASA) 2011-2013
 • Advokatfullmektig for plan og byggeetaten i Nord Odal kommune 2019-2021

Advokatfullmektig Per Simen Løken

Stilling: Advokatfullmektig

Litt om meg: Master i både kjemi og rettsvitenskap. Spesialisert seg innenfor immaterialrett, skatterett og arbeidsrett.

Erfaring: 

 • Rådgiver hos SSB (2014-2015)
 • Patentingeniør hos Oslo Patent Kontor (2015-2016)
 • Rådgiver hos NAV (2016-2017)
 • Rådgiver for Kongsvinger kommune (2017-2020)
 • Advokatfullmektig hos Sølverud Advokatfirma (2020-nå)

Advokatsekretær Oksana Chaudhry

Stilling: Advokatassistent

Kort om meg: Utdannet advokat i Ukraina, med lang erfaring innenfor jussen både som da advokat og som advokatsekretær hos Sølverud. Ikke minst, flytende i russisk, ukrainsk, norsk og engelsk. 

Erfaring:

 • Offentlig forsvarer (advokat) I Ukraina
 • Advokatsekretær i Advokatfirmaet Sølverud.

Kontormedarbeider Sebastian Staxrud

Stilling: Kontormedarbeider og kontorsjef for Drammen kontoret

Kort om meg: Spesialisert med innen kriminalitet, kultur og samfunn. Per idag har jeg ansvaret for meklinger i Drammen, og bistår advokater i ulike saker.  I tillegg er jeg flytende i norsk, engelsk og tysk.

Erfaring: 

 • Bachlor i Sosialantropologi og kriminologi 2015-2019

Advokat som gir gratis konsultasjon

Hos oss får du en innledende konsultasjon om din sak helt gratis, uavhengig av om du har fri rettshjelp. La oss vurdere saken deres, og finne ut om dere har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor så ringer vi deg. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.