Advokater i Oslo, Drammen og Bergen

Advokat Marie Sølverud

15 år erfaring som advokat:

 • Advokat Flatebø (2003 - 2006)
 • Advokatfirmaet Riisa & Co (2006 - 2009)
 • Daglig leder i Advokatfirmaet Sølverud AS
 • Lang erfaring med barnefordelingssaker.

Anbefalt advokat fra foreningen "2 Foreldre" og "Mannsforum".

Snakker norsk, engelsk og fransk.

Marie Sølverud er også godkjent mekler hos Barne-, ungdoms- og familieetaten. 

Advokatfullmektig Leyla Amini H.

-Master i menneskerettigheter v/UiO august 2008-januar 2011

-Master i rettsvitenskap v/UiO august 2011-juni 2019

Spesialisering innen trygderetten (NAV) og utlendingsrett (UDI/Nemda) /Barn- og kvinnerett (barnevern)

Språk: Persisk, Norsk, Engelsk

Skrev master om Seksuell vold mot kvinner i Iran sammenlignet med Internasjonale menneskerettigheter.

Advokatfullmektig Barbro

 • Studerte juss ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
 • Strafferett med særlig fokus på rehabiliteringshensyn og bruk av alternative straffemidler.
 • Gjeld
 • Barnefordeling
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold.

Har jobbet mange år med frivilling juridisk arbeid, både på Jusshjelpa i Nord-Norge, ved Gatejuristen ihv. Tromsø og Oslo, og per i dag på Rettshjelpssentralen i Oslo.

Advokatsekretær Oksana Chaudhry

Utdannet advokat i Ukraina

Snakker russisk og ukrainsk. 

Advokat Joanne Vaardal-Lunde

Joanne Vaardal-Lunde arbeider med personskadeerstatning, pasientskadeerstatning, arbeidsrett og ulike områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med salg av fast eiendom, samt seksjoneringssaker.

Joanne Vaardal-Lunde bistår også innenfor familierett, barnerett, barnevernrett, trygerett, strafferett og bistandssaker.

Advokatfullmektig Per Simen Løken

Kontormedarbeider Sebastian Staxrud

 • Kontormedarbeider på Drammen kontoret.
 • Spesialisert innen kriminalitet, kultur og samfunn
 • Utdannet sosialantropolog og kriminolog
 • Språk: Norsk, engelsk og tysk.

Advokat som gir gratis konsultasjon

Hos oss får du en innledende konsultasjon om din sak helt gratis, uavhengig av om du har fri rettshjelp.

La oss vurdere saken deres, og finne ut om dere har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor så ringer vi deg. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.