Advokater i Oslo og Drammen

Advokat Marie Sølverud

Stilling: Daglig Leder i Sølverud og godkjent mekler for Bufetat Drammen.

Kort om meg: Snart 20 års erfaring som advokat, samt godkjent mekler hos Barne-, ungdoms- og familieetaten. og godkjent mekler hos barne-, ungdoms-og familieetaten. Flytende i norsk, engelsk og fransk. Anbefalt advokat fra forendingen "2 Foreldre" og "Mannsforum", med bred erfaring innenfor barnfordelings- og barnevernssaker. 

Erfaring:

 • Advokat Flatebø (2003 - 2006)
 • Advokatfirmaet Riisa & Co (2006 - 2009)
 • Daglig leder i Advokatfirmaet Sølverud AS (2010-nå)

Advokatfullmektig Arisha G. Nabi Awan

Stilling: Advokatfullmektig

Kort om meg: Har internasjonal utdanningsbakgrunn. Har jobbet med utallige saker innenfor arbeidsrett, familierett, barnerett og likestillings- og  diskrimineringsrett. Har god erfaring med forhandlinger. Har jobbet i JURK (juridisk rådgivning for kvinner), rettspolitisk med seksuell trakassering og deltatt på høringer, både muntlige og skriftlige.

Erfaring:

 • Jobbet hos Advokatfirmaet Sølverud AS siden juni 2021.
 • Jobbet i JURK fra januar 2019 til januar 2020.
 • Styreleder for Mino.Jur fra september 2017 oktober 2019.
 • Trainee hos Kvale Advokatfirma DA – prosjektstilling i fagområdet nordiske kontrakter.

Advokasekretær Khilay Sarkhad

Stilling: Advokatsekretær

Litt om meg: Studerte 5 årig juridisk master i Russland, med fokus på eiendomsrett og arbeidsrett. Jobbet i tre år på italienske ambassaden i Russland som advokatassistent. Flytende på russisk, norsk, pashto og dari.

Erfaring:

 • Kontormedarbeider på Jukovka (eiendomsmegler) 2011-2013
 • Advokatassistent å Italienske ambassaden i Moskva 2013-2015
 • Advokatsekretær på Advoktfirmaet Solverud 2021-

Regnskapsmedarbeider Maria Rajska

Stilling: Regnsskapsmedarbeider

Kort om meg: Master i regnskap, bred erfaring innenfor regnskap og økonomi.

Erfaring: 

 •  Leder av økonomiavdelingen på Matøkonomibank SA (1982-2003) Polen
 • Regnskapsfører i Awart SA (2004-2006) Polen
 • Daglig Leder i Complex (2008-2013) Polen
 • Daglig Leder i Scandia NOR AS (2013-2018)

 

Advokat som gir gratis konsultasjon

Hos oss får du en innledende konsultasjon om din sak helt gratis, uavhengig av om du har fri rettshjelp. La oss vurdere saken deres, og finne ut om dere har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor så ringer vi deg. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.