Advokater i Oslo, Drammen og Bergen

Advokat Marie Sølverud

Stilling: Daglig Leder i Sølverud og mekler for bufetat Drammen.

Kort om meg: Snart 20 års erfaring som advokat, samt godkjent mekler hos Barne-, ungdoms- og familieetaten. og godkjent mekler hos barne-, ungdoms-og familieetaten. Flytende i norsk, engelsk og fransk. Marie er anbefalt advokat fra forendingen "2 Foreldre" og "Mannsforum", med hennes lange erfaring med barnfordelingssaker og barnevernssaker. 

Erfaring:

 • Advokat Flatebø (2003 - 2006)
 • Advokatfirmaet Riisa & Co (2006 - 2009)
 • Daglig leder i Advokatfirmaet Sølverud AS (2010-nå)

Advokatfullmektig Leyla Amini H.

Stilling: Advokatfullmektig

Kort om meg: Jeg har spesialisering innen trygderetten (NAV) og utlendingsrett (UDI/Nemda) /Barn- og kvinnerett (barnevern).  Blant anne skrev jeg master om "Seksuell vold mot kvinner i Iran sammenlignet med Internasjonale menneskerettigheter", så god kunnskap og fordypning i de overnevnte saksområdene. I tillegg er jeg flytende i både persisk, norsk og engelsk.

Erfaring: 

 • Master i menneskerettigheter v/UiO august 2008-januar 2011
 • Master i rettsvitenskap v/UiO august 2011-juni 2019

Advokatfullmektig Barbro

Stilling: Advokatfullmektig

Kort om meg :Studerte juss ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Spesialiserer meg innenfor strafferett, med særlig fokus på rehabiliteringshensyn og bruk av alternative straffemidler, samt;  gjeld, barnefordeling, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Erfaring:

 • Har jobbet mange år med frivilling juridisk arbeid, både på Jusshjelpa i Nord-Norge, ved Gatejuristen ihv. Tromsø og Oslo.
 • Rettshjelpssentralen i Oslo.

Advokatassistent Erika Ashvini Rødsten

Stilling: Advokatassistent

Kort om meg: Bachlor i engelsk og international juss, med fordypning i b.la familierett, international handel og kriminalrett. Bred erfaring innefor salg og ledelse, gjennom b.la UNICEF Norge.

Erfaring: 

 • Teamleder i UNICEF Norge (2017-2020)
 • Styremedlem i Minority Consult AS (2017-2021)
 • Advokatassistent i Advokatfirmaet Sølverud (2021)

Advokatfullmektig Arisha G. Nabi Awan

Stilling: Advokatfullmektig

Kort om meg: Har internasjonal utdanningsbakgrunn. Har jobbet med utallige saker innenfor arbeidsrett, familierett, barnerett og likestillings- og  diskrimineringsrett. Har god erfaring med forhandlinger. Har jobbet i JURK (juridisk rådgivning for kvinner), rettspolitisk med seksuell trakassering og deltatt på høringer, både muntlige og skriftlige.

Erfaring:

 • Jobbet hos Advokatfirmaet Sølverud AS siden juni 2021.
 • Jobbet i JURK fra januar 2019 til januar 2020.
 • Styreleder for Mino.Jur fra september 2017 oktober 2019.
 • Trainee hos Kvale Advokatfirma DA – prosjektstilling i fagområdet nordiske kontrakter.

Advokatsekretær Oksana Chaudhry

Stilling: Advokatassistent

Kort om meg: Jeg er utdannet advokat i Ukraina, med lang erfaring innenfor jussen både som da advokat og som advokatsekretær hos Sølverud. I tillegg snakker jeg flytende i russisk, ukrainsk, norsk og engelsk. 

Erfaring:

 • Offentlig forsvarer (advokat) I Ukraina
 • Advokatsekretær i Advokatfirmaet Sølverud.

Advokat Joanne Vaardal-Lunde

Joanne Vaardal-Lunde arbeider med personskadeerstatning, pasientskadeerstatning, arbeidsrett og ulike områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med salg av fast eiendom, samt seksjoneringssaker.

Joanne Vaardal-Lunde bistår også innenfor familierett, barnerett, barnevernrett, trygerett, strafferett og bistandssaker.

Advokatfullmektig Per Simen Løken

Kontormedarbeider Sebastian Staxrud

Stilling: Kontormedarbeider og kontorsjef for Drammen kontoret

Kort om meg: Jeg har spesialisert med innen kriminalitet, kultur og samfunn. Per idag har jeg ansvaret for meklinger i Drammen, og bistår advokater i ulike saker.  I tillegg er jeg flytende i norsk, engelsk og tysk.

Erfaring: 

 • Bachlor i Sosialantropologi og kriminologi 2015-2019

Advokat som gir gratis konsultasjon

Hos oss får du en innledende konsultasjon om din sak helt gratis, uavhengig av om du har fri rettshjelp.

La oss vurdere saken deres, og finne ut om dere har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor så ringer vi deg. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.