Advokater i Oslo, Drammen og Bergen

Advokat Marie Sølverud

Experience as a lawyer:

 • Lawyer Flatebø (2003 - 2006)
 • The law firm Riisa & Co (2006 - 2009)
 • General manager of Advokatfirmaet Sølverud AS
 • Long and extensive experience with child distribution cases.

Recommended attorney for the "Association 2 Parents".

Marie Sølverud is also approved mediator for the Children's, Youth and Family Affairs.

Advokatfullmektig Dag Christian Borgen

Spesialisering:
- Familie- og arverett
- Individuell arbeidsrett
- Internasjonal Privatrett

Skrev masteroppgave om vilkårene for skjevdeling ved skilsmisse og verdiberegningen av skjevdelingsmidlene.

 

Advokatfullmektig Kristine Breistein Drake

Erfaring:

 • Praksisstudent hos Advokatfirmaet Sylte AS
 • Saksbehandler Gatejuristen
 • Fengselsvisitor Røde Kors

Master i rettsvitenskap våren 2019 med spesialfag:

 • Politi- og påtalerett
 • Barnerett
 • Forhandlingsteknikk
 • Internasjonal kvinnerett

Masteroppgave: «Bruk av forvaring mot barn»

Advokatfullmektig Kristin Vogt Myklebust

Spesialisering i barnevern, barnerett og velferdsrett

Skrev masteroppgave om omsorgsovertakelse på bakgrunn av fremtidig omsorgssvikt.

Advokat Daniel Skram Otterskred

Filialkontor i Bergen.

Omfattende erfaring innenfor generell og spesiell forvaltningsrett som jurist i staten. Otterskred arbeider særlig med barnefordeling, arv- familie og skifterett, samt økonomisk oppgjør ved avslutning av ugift samliv.

Advokat som gir gratis konsultasjon

Hos oss får du en innledende konsultasjon om din sak helt gratis, uavhengig av om du har fri rettshjelp.

La oss vurdere saken deres, og finne ut om dere har krav på fri rettshjelp. Ring oss på 997 90 293 eller send inn ditt telefonnummer nedenfor så ringer vi deg. Eventuelt kan du bruke vårt kontaktskjema.