Bergen

Advokatfirmaet Sølverud AS ble etablert av Marie Sølverud i Bergen i 2009, og vi har siden utvidet til Drammen og Oslo.

Kontoret i Bergen drives i dag av Otterskred & Co advokatfirma AS, i samarbeid med Advokatfirmaet Sølverud.

På kontoret i Bergen møter du:

Advokat Joanne Vaardal-Lunde

Joanne Vaardal-Lunde arbeider med personskadeerstatning, pasientskadeerstatning, arbeidsrett og ulike områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med salg av fast eiendom, samt seksjoneringssaker.

Joanne Vaardal-Lunde bistår også innenfor familierett, barnerett, barnevernrett, trygerett, strafferett og bistandssaker.

Advokat Daniel Skram Otterskred

Filialkontor i Bergen.

Omfattende erfaring innenfor generell og spesiell forvaltningsrett som jurist i staten. Otterskred arbeider særlig med barnefordeling, arv- familie og skifterett, samt økonomisk oppgjør ved avslutning av ugift samliv.